| Tra cứu Opac  |  Thư viện số | Dịch vụ  | Fan Page Facebook 

Giới thiệu Trung tâm thông tin - Thư viện

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

I. Đặc điểm, tình hình
Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập từ tháng 4 năm 2014 trên cơ sở tách bộ phận Thư viện từ Phòng Đào tạo. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu. Với biên chế ban đầu gồm có 9 Cán bộ, Viên chức. Trong đó gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 07 chuyên viên. Tổng số CBVC hiện nay là 9, trong đó:

- Phân loại theo trình độ:
+ Tiến sĩ: 01
+ Thạc sĩ: 04
+ Đại học: 04
(Giảng viên: 01; Giáo viên trung học: 01; Chuyên viên: 07)

 - Phân loại theo nhiệm vụ chuyên môn:
 + Thư viện: 04

  1. Nguyễn Thị Hoài Thương
  2. Nguyễn Thị Thu
  3. Mai Thị Hồng Quyên
  4. Nguyễn Thị Thanh Thủy

 + Thông tin: 03

  1. Phạm Văn Vân
  2. Nguyễn Hữu Bòng
  3. Trần Thị Ngọc Trang

 + Tạp chí: 01

  1. Vũ Phạm Điệp Trà
  2. Trần Tuấn Lê


- Về cơ sở vật chất:
          Phòng làm việc: 9 phòng (1 văn phòng, 1 phòng máy chủ, 1 phòng internet, 1 phòng tạp chí, 2 phòng đọc mở, 1 phòng thủ thư và 2 kho sách) với tổng diện tích khoảng 1000 mét vuông.
          Sách, tài liệu in: 2763 đầu sách với tổng số cuốn là 23042.
          Tài liệu điện tử: khoảng 40,000 bản, trong đó gần 10,000 là giáo trình, bài giảng các chuyên ngành.
          Phần mềm quản lý: Thư viện đang sử dụng 2 phần mềm quản lý là Libpro (quản lý thư viện điện tử) và elib (phần mềm thư viện số).
          Các loại máy móc thiết bị: máy chủ Thư viện (1), máy đọc mã vạch(2), máy tính(6), máy in (3), máy in mã vạch(1), máy phô tô, máy xén giấy...
- Về tổ chức đảng, đoàn thể:  1 Chi bộ (ghép với  khoa Khoa học cơ bản và Tin học Ngoại ngữ) gồm 14 đảng viên; 1 tổ chức Công đoàn: 8 đồng chí.
 

II.Chức năng:
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thông tin - thư viện, thu thập, bổ sung, xử lý, thông báo nhằm cung cấp tài liệu, thông tin về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong và ngoài trường;
2. Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin & truyền thông, trang Website chính thức của nhà trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của trường.
III. Nhiệm vụ:
1. Thư viện:
- Xây dựng và trình hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển công tác thư viện theo hướng hiện đại;
- Mở rộng quan hệ, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ với các đối tác trong và ngoài nước; đặc biệt chú trọng việc trao đổi thông tin tư liệu trong các cơ quan khối Nông - Lâm nghiệp, với thư viện các trường đại học, các nguồn tin điện tử; các Trung tâm thông tin - tư liệu các Bộ, Ngành hữu quan;
- Quản lý tốt và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá, phát triển bền vững hoạt động thông tin - thư viện, tăng cường năng lực phục vụ đào tạo, NCKH và quản lý của nhà trường;
- Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp theo phương pháp truyền thống và hiện đại nhằm phổ biến thông tin, phục vụ nhu cầu tra cứu tìm tin của bạn đọc;
- Thu thập, lưu trữ, quản lý tài liệu và phục vụ có hiệu quả những ấn phẩm do nhà trường xuất bản, các luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ của cán bộ nhà trường đã bảo vệ tại các cơ sở đào tạo, các công trình NCKH đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng….;
- Nghiên cứu khoa học thông tin thư viện, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào việc xử lý và phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc;
- Tổ chức, quản lý tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, trang thiết bị và tài sản khác; tiến hành thanh lọc, thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư nát, các trang thiết bị đã hết khấu hao theo quy định;
- Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào hoạt động chuyên môn về quản lý Thông tin -  Thư viện;
- Xây dựng nguồn nhân lực về Thông tin - Thư viện, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Thông tin - Thư viện đáp ứng yêu cầu phát triển thư viện;
2. Quản trị mạng và phát triển Website nhà trường:
- Tổ chức xây dựng, quản lý, bảo dưỡng mạng tin học và các phương tiện có liên quan đến hệ thống máy tính của nhà trường: Các thiết bị truyền thông; hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng khác;
- Duy trì và hỗ trợ hệ thống mạng giữa các đơn vị trong Trường. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị về xây dựng và phát triển hệ thống mạng thông tin;
- Quản trị hệ thống mạng phục vụ các công tác trên mạng Intranet và kết nối Internet của Trường: Quản lý kết nối Internet (đường leased line, đường nối ADSL), đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống mạng, các phần mềm ứng dụng và các dữ liệu thông tin trên mạng;
- Xây dựng quy định về quản lý người dùng mạng của Trường. Hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả các tài nguyên mạng;
- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển hệ thống mạng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng và dịch vụ mạng phục vụ cho nhà trường theo kế hoạch và dự án được phê duyệt;
- Lập kế hoạch mua sắm linh kiện, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế, khắc phục các sự cố về hệ thống mạng của nhà trường;
- Tham gia xây dựng các dự án đầu tư (phần về lĩnh vực tin học), triển khai ứng dụng tin học và đầu tư thiết bị tin học trong nhà trường;
- Thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của các máy tính, thiết bị ngoại vi, mạng cục bộ và kết nối Internet, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống;
- Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường;
- Quản lý cổng thông tin điện tử của nhà trường: cập nhật thông tin, dữ liệu, bài viết lên Website chính của Trường. Đưa nội dung trang tin đã được Trưởng ban biên tập duyệt lên Website. Hỗ trợ và quản lý về kỹ thuật cho các site của các đơn vị trong Trường;
- Chỉ đạo thực hiện công tác vận hành, quản lý Website nhà trường, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và hiệu quả của các thiết bị kỹ thuật;
3. Xây dựng Tạp chí khoa học công nghệ của Trường:
a. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt về phương hướng, chủ trương và kế hoạch phát triển Tạp chí phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b. Tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí với nội dung phù hợp chủ trường đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ và quy định của nhà trường; những kết quả, kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến, phục vụ cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ nói riêng và phát triển nhà trường nói chung;
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm… phục vụ công tác tuyên truyền về khoa học và công nghệ của nhà trường./.

- Điện thoại: 02043 604 875
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Văn Phòng: Tầng 1 và Tầng 2, Nhà B1