| Tra cứu Opac  |  Thư viện số | Dịch vụ  | Fan Page Facebook 

Nhân Sự

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Phạm Văn Vân

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giám đốc
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 0983 665 365

Vũ Phạm Điệp Trà

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Phone: 0912 017 889

 Nguyễn Hữu Bòng

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 0985 84 55 64

Nguyễn Thị Thu

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên 
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 0967345819

Trần Thị Ngọc Trang

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Phone: 0969 454 687

Mai Thị Hồng Quyên

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên 
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 0913 935 612

Nguyễn Thị Hoài Thương

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 0976 198 440

Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên 
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Điện thoại: 01685294087

Trần Tuấn Lê

- Trình độ: Đại học
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Phone: 0976 444 012