| Tra cứu Opac  |  Thư viện số | Dịch vụ  | Fan Page Facebook 

Quy trình mượn, trả sách

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Quy trình mượn, trả sách
Sinh viên đến thư viện, chọn phòng đọc (phòng số 2 là sách khoa học cơ bản, phòng số 1 là sách chuyên ngành) và trình thẻ thư viện cho cán bộ thư viện.
Sử dụng máy tính để tra cứu sách cần mượn, tìm sách trên giá, sau đó mang sách đến bàn thủ thư để làm thủ tục mượn.

Quy trình trả sách
Sinh viên mang sách đến thư viện (mượn ở phòng đọc nào thì làm thủ tục trả ở phòng đó), trình thẻ thư viện và đưa sách cho thủ thư để làm thủ tục trả.

Gia hạn sách
Trước khi hết hạn mượn, Sinh viên mang thẻ đến thư viện để gia hạn hoặc sử dụng dịch vụ gia hạn qua tin nhắn (phí 2000đ/lần).

Hướng dẫn tra cứu và đọc sách
Sinh viên đến thư viện, chọn phòng đọc (phòng số 2 là sách khoa học cơ bản, phòng số 1 là sách chuyên ngành) và trình thẻ thư viện cho cán bộ thư viện.
Mượn chìa khóa và cất túi sách, tư trang vào tủ gửi đồ (nếu có)
Sử dụng máy tính để tra cứu sách cần mượn, tìm sách trên giá, sau đó mang sách đến bàn đọc.
Khi đọc sách xong, Sinh viên xếp gọn sách và để tại vị trí ngồi đọc, ra nhận lại thẻ tại bàn thủ thư.
Lấy lại túi sách, tư trang và trả chìa khóa tủ gửi đồ cho thủ thư.
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN